**%AM, %26 %158 %2017 %02:%**四****

办案助手软件

**作者** 办案助手
**给本项目评分**
(0 **得票数**)

 

实现案件查办工作的办公自动化

 

事实清楚,证据确凿,定性准确,处理恰当,手续完备,程序合法

 

 

 

 

 

**阅读** 403 **次数** **最后修改于** **%AM, %29 %122 %2017 %01:%**四****
**此类别中更多的:** « 软件开发业务

**写个评论**

**请确保输入星号所需的所有信息(*)。不允许使用HTML代码。**

**调试信息**

**会话(Session)**

**总体信息**

**内存使用情况**

**数据库查询**